Աստուածաշունչ Մատեան Հին եւ Նոր Կտակարանների

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին եւ Հայաստանի Աստուածաշնչային Ընկերութիւն
Դասական ուղղագրութեամբ։ «Էջմիածին» թարգմանություն, 1994թ.:

Հասանելի տարբերակները՝ epub mobi

Դեպի կայք
 

Աստուածաշունչ Մատեան Հին եւ Նոր Կտակարանաց

Յաշխատասիրութենէ տեառն Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետի: Տպագրեալ հրամանաւ Տ.Տ. Ստեփաննոսի Ագոնց աստուածապատիւ արհիեպիսկոպոսի եւ առաջնորդի ուխտին սրբոյն Ղազարու։
Գրաբար։ 1805 ՚Ի Վանէտիկ։ ՌՄԾԴ:

Հասանելի տարբերակները՝ epub mobi

Դեպի կայք
 

Աստուածաշունչը մեկ տարում

Ս. Գիրքը` հատվածաբար բաժանումով ըստ տարվա օրերի։
Բաժանումն իրականացված է ըստ qahana.am կայքի։
Դասական ուղղագրութեամբ։ «Էջմիածին» թարգմանություն, 1994թ.:

Հասանելի տարբերակները՝ pdf epub mobi

Դեպի կայք
 

Աստուածաշունչն` առցանց

Ս. Գիրքը՝ ներկայացված առցանց, համարակալման որոնման հնարավորությամբ և համարակալման հղումներով։
Դասական ուղղագրութեամբ։ «Էջմիածին» թարգմանություն, 1994թ.:

Հասանելի տարբերակը՝ html

Դեպի կայք